คลังบทความของบล็อก

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ม.3 รับปพ.1

ให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบ รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับ ปพ.1 ในวันที่ 31 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.
การแต่งกาย ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน