วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

จัดชั้นเรียน ม.6/55

เงื่อนไข
แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ม.6/1 จัดเรียงลำดับ 1 - 50
ม.6/2 จัดเรียงลำดับ 51 - 100
ม.6/3 - 6/5 จัดคละจากลำดับที่ 101
แผนการเรียน ภาษา-สังคม
ม.6/7 จัดเรียงลำดับ 1 - 45
ม.6/8 - 6/9 จัดคละจากลำดับที่ 46
ห้องเรียนอื่น+แผนการเรียนอื่น คงเดิม
จัดชั้นเรียน ม.5/55

เงื่อนไข
แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ม.5/1 จัดเรียงลำดับ 1 - 51
ม.5/2 จัดเรียงลำดับ 52 - 102
ม.5/3 - 5/5 จัดคละจากลำดับที่ 103
แผนการเรียน ภาษา-สังคม
ม.5/7 จัดเรียงลำดับ 1 - 46
ม.5/8 - 5/9 จัดคละจากลำดับที่ 47
ห้องเรียนอื่น+แผนการเรียนอื่น คงเดิม

จัดชั้นเรียน ม.3/55

เงื่อนไข
ห้อง 3/1 จัดเรียงลำดับ 1 - 50
ห้อง 3/2 จัดเรียงลำดับ 51 - 100
ห้อง 3/3 จัดเรียงลำดับ 101 - 150
ห้อง 3/4 - 3/12 จัดคละตั้งแต่ลำดับ 151 เป็นต้นไป
 
 
 
 

จัดชั้นเรียน ม.2/55

เงื่อนไข
ห้อง 1-2 คงเดิม
ห้อง 3-4 จัดคละจากลำดับที่ 1-100
ห้อง 5-6 จัดคละจากลำดับที่ 101-200
ห้อง 7-16 จัดคละจากลำดับที่ 201 เป็นต้นไป