คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศิษย์เก่ารายงานตัวด้วยครับ

โรงเรียนจะจัดงานครบรอบ 85 ปี ในปี 2554 (9 พฤศจิกายน  วันสถาปนาโรงเรียน)
ขอความร่วมมือศิษย์เก่า  ร่วมแสดงความคิดเห็น และแจ้งรายละเอียด  คือ
ชื่อ - สกุล  เดิม  และปัจจุบัน(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
จบชั้น ห้อง เมื่อปี พ.ศ.
หรือจบรุ่นปี พ.ศ. (ปีเกิดของเพื่อนร่วมรุ่น)
อาชีพ / ที่ทำงาน / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ / โทรศัพท์ / อีเมล์(ถ้าข้อมูลเป็นความลับ ส่งทาง อีเมล์ ให้ผมก็ได้ครับ)
ขอบคุณครับ
การส่ง  ให้คลิกความคิดเห็น / กรอกรายละเอียด / เลือกโปรไฟล์ / เลือกบัญชีผู้ใช้ google /
ส่งความคิดเห็น / พิมพ์อีเมล์-รหัสผ่านที่ใช้ปัจจุบัน หรือ สมัคร Gmail แล้วลงชื่อเข้าใช้งาน /
หรือส่งมาที่  suriyapongpn@gmail.com
หรือ  suriyapong_pn@hotgmail.com

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เปลี่ยนกำหนดการสอบแก้ตัว

โรงเรียนเปลี่ยนกำหนดการสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
6 - 7 มกราคม 2554 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 28 มกราคม 2554 ดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
นักเรียนที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อาจทำให้ไม่จบหลักสูตร

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลการสอบแก้ตัว ม.2 ครั้งที่ 1 ภาค 2/2553
ผลการสอบแก้ตัว ม.1 ครั้งที่ 1 ภาค 2/2553
ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

         นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่บอร์ดหน้าห้องทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553  (ติดประกาศผลสอบ  3 ธันวาคม 2553)

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
กรณีที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านในครั้งที่ 1
10 - 11 ม.ค. 2554  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
10 - 28 ม.ค. 2554  ดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
**  นักเรียนที่ไม่มายื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวตามกำหนด  จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ตัว
**  นักเรียนที่ไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวหรือสอบแก้ตัวไม่ผ่าน  ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป