คลังบทความของบล็อก

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลการสอบแก้ตัว ม.3 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553

ผลการสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลการสอบแก้ตัว ม.5 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


ผลการสอบแก้ตัว ม.2 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


ผลการสอบแก้ตัว ม.4 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป

ผลการสอบแก้ตัว ม.1 ครั้งที่ 2 ภาค 2/2553


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป


นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป