คลังบทความของบล็อก

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

รายชื่อ ม.6 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553


ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

รายชื่อ ม.3 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

รายชื่อ ม.5 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผลให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

รายชื่อ ม.2 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

รายชื่อ ม.4 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล


ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล


ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล


รายชื่อ ม.1 ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค 2/2553

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล

ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
6 - 7  มกราคม  2554
ที่งานทะเบียน-วัดผล