คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาค 2/2553 ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
กรณีที่สอบไม่ผ่านในภาค 1/2553
1 - 2 พ.ย. 2553  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
1 - 24 พ.ย. 2553 ดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
กรณีไม่สอบแก้ตัวจากภาคอื่น ๆ หรือเวลาเรียนไม่ถึง 60% ในภาค 1/2553
3 - 4 พ.ย. 2553  ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ (นำผู้ปกครองมาด้วย)
3 พ.ย. 2553 - 28 ก.พ. 2554 ดำเนินการเรียนซ้ำกับครูประจำวิชา

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
กรณีที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านในครั้งที่ 1
10 - 11 ม.ค. 2554  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
10 - 28 ม.ค. 2554  ดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
**  นักเรียนที่ไม่มายื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวตามกำหนด  จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบแก้ตัว
**  นักเรียนที่ไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวหรือสอบแก้ตัวไม่ผ่าน  ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป
                         

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลการเรียน ม.1 ภาค1/53


ม.1/1ก
 
ม.1/1ข
 
ม.1/2ก

ม.1/2ข

ม.1/3ก

ม.1/3ข

ม.1/4ก

ม.1/4ข

ม.1/5ก

ม.1/5ข

ม.1/6ก

ม.1/6ข

ม.1/7ก

ม.1/7ข

ม.1/8ก

ม.1/8ข

ม.1/9ก

ม.1/9ข

ม.1/10ก

ม.1/10ข

ม.1/11ก

ม.1/11ข

ม.1/12ก

ม.1/12ข

ผลการเรียน ม.2 ภาค1/53

ม.2/1ก


ม.2/1ข


ม.2/2ก


ม.2/2ข

ม.2/3ก

ม.2/3ข

ม.2/4ก

ม.2/4ข

ม.2/5ก

ม.2/5ข

ม.2/6ก

ม.2/6ข

ม.2/7ก

ม.2/7ข

ม.2/8ก

ม.2/8ข

ม.2/9ก

ม.2/9ข

ม.2/10ก

ม.2/10ข

ม.2/11ก

ม.2/11ข

ม.2/12ก

ม.2/12ข

ผลการเรียน ม.4 ภาค1/53


ม.4/1ก
 
ม.4/1ข

ม.4/2ก

ม.4/2ข

ม.4/3ก

ม.4/3ข


ม.4/4ก


ม.4/4ข

ม.4/5ก

ม.4/5ข

ม.4/6ก

ม.4/6ข

ม.4/7ก

ม.4/7ข

ม.4/8ก

ม.4/8ข

ม.4/9ก

ม.4/9ข

ม.4/10ก

ม.4/10ข

ม.4/11ก

ม.4/11ข