คลังบทความของบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง ม.3, ม.6 ที่จบหลักสูตร

ให้ใส่ชุดนักเรียน เพื่อ
ม.6 จบรอบแรกรับ ปพ.1 ได้ 31 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 10.00 น.  ให้มาถึงก่อน 8.30 น. นะครับ ถ้ามาไม่ได้ให้มารับตอนเปิดเทอมนะครับ
ม.3, 6 จบรอบสองรับใบประกาศ 10.00 - 11.00 น.
ม.3, ม.6 จบรอบแรกที่ยังไม่ได้รับใบประกาศ ให้มารับเวลา 11.00 - 12.00 น.
(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ม.3 และ ม.6 จบ 31 มี.ค. 2557