คลังบทความของบล็อก

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลการสอบแก้ตัว ม.5 ครั้งที่ 1 ภาค 1/2554

1. ให้นักเรียนตรวจสอบจากประกาศทางโรงเรียน
2. นักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 4-5 สิงหาคม 2554
3. นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ถ้ายังไม่ยื่นคำร้องให้ดำเนินการในภาค 2/2554ผลการสอบแก้ตัว ม.2 ครั้งที่ 1 ภาค 1/2554

1. ให้นักเรียนตรวจสอบจากประกาศทางโรงเรียน
2. นักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 4-5 สิงหาคม 2554
3. นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ถ้ายังไม่ยื่นคำร้องให้ดำเนินการในภาค 2/2554


ผลการสอบแก้ตัว ม.3 ครั้งที่ 1 ภาค 1/2554

1. ให้นักเรียนตรวจสอบจากประกาศทางโรงเรียน
2. นักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 4-5 สิงหาคม 2554
3. นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ถ้ายังไม่ยื่นคำร้องให้ดำเนินการในภาค 2/2554ผลการสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 1 ภาค 1/2554

1. ให้นักเรียนตรวจสอบจากประกาศทางโรงเรียน
2. นักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 4-5 สิงหาคม 2554
3. นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ถ้ายังไม่ยื่นคำร้องให้ดำเนินการในภาค 2/2554