งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนผดุงนารี

บุคลากร  งานทะเบียน วัดผล
โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม
 
นายมีศิลป์  ชินภักดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


 นางสาวลินจง  สุดประเสริฐ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


 นายสุริยะพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียน
นางพัชนี  สุนทรวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูทะเบียน-วัดผลนางสุภาภรณ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูทะเบียน-วัดผล